Tin hoạt động | 04/07/2023

Từ 1.7.2023 Petrolimex Quảng Ngãi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử ngay sau từng lần bán hàng tại 33 CHXD trực thuộc

Thực hiện kế hoạch của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc “Phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) ngay sau từng lần bán hàng tại hệ thống CHXD trên toàn quốc” từ ngày 1.7.2023, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Quảng Ngãi triển khai thực hiện việc phát hành HĐĐT ngay sau từng lần bán hàng tại 33 CHXD trực thuộc. Điều này khẳng định tính chuyên nghiệp của Petrolimex trong tổ chức điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, đảm bảo tính minh bạch, chính xác, an toàn và hiệu quả; đồng thời, thể hiện vai trò tiên phong đáp ứng các yêu cầu về quản lý, phát hành và sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19.10.2020 của Chính phủ.

LĨNH VỰC KINH DOANH