Giới thiệu

Chia sẻ

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty xăng dầu Quảng Ngãi (Petrolimex Quang Ngai) được hình thành và phát triển trong những giai đoạn sau:

Giai đoạn từ 24/3/1975- 30/6/1998: tiếp quản từ chế độ cũ và xây dựng mới các cửa hàng trực thuộc Xí nghiệp xăng dầu Nghĩa Bình;

Giai đoạn: Từ 01/7/1998- 30/9/1991: Đơn vị hoạt động với tên gọi Trạm xăng dầu tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực V do Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam ban hành Quyết định số 155/XD-QĐ ngày 6/6/1990 thành lập với thời gian hoạt động của Trạm từ ngày 01/7/1989 ;

Giai đoạn từ 01/10/1991- 30/6/2001: Đơn vị hoạt động với tên gọi Chi nhánh Xăng dầu Quảng Ngãi trực thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực 5. Chi nhánh được hình thành theo Quyết định số 24/TMDL-QĐ ngày 05/09/1991 của Bộ Thương mại và du lịch, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định 154/XD-QĐ ngày 16/9/1994 của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam;

Giai đoạn từ 1/7/2001 đến 30/6/2010: Đơn vị hoạt động với tên gọi Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Công ty được thành lập theo Quyết định số 0549/2001/QĐ-BTM ngày 25/5/2001 của Bộ Thương mại;

Giai đoạn từ 1/7/2010 đến nay: Đơn vị chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Quảng Ngãi trực thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) theo Quyết định số 0394/XD-QĐ-HĐQT ngày 28/6/2010 của Hội đồng quản trị tổng Công ty xăng dầu Việt Nam.

Trụ sở chính của Công ty : Đường Đinh Tiên Hoàng, Quốc lộ 1A, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chặng đường xây dựng và phát triển, Petrolimex Quảng Ngãi không ngừng đẩy mạnh đầu tư, phát triển hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng “ Quy mô, hiện đại, an toàn và thân thiện với môi trường. Đến nay đã có hệ thống 30 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 1 Trung tâm KDTH trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư khang trang hiện đại.

Petrolimex Quảng Ngãi là đầu mối có hệ thống phân phối kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu trên tất cả các kênh từ bán buôn ( Tổng đại lý, đại lý, hộ công nghiệp), bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng…Mạng lưới phân phối của Công ty bao rộng khắp thị trường khu vực.