Nhiên liệu điêzen (DO)

 02:38 CH @ Thứ Năm - 22 Tháng Mười Hai, 2011

Nhiên liệu Diesel (DO – Diesel Oil) là một loại nhiên liệu lỏng, nặng hơn dầu lửa và xăng, sử dụng chủ yếu cho động cơ Diesel (đường bộ, đường sắt, đường thủy) và một phần được sử dụng cho các tuabin khí (trong công nghiệp phát điện, xây dựng…).

Nhiên liệu Diesel được sản xuất chủ yếu từ phân đoạn gazoil và là sản phẩm của quá trình chưng cất trực tiếp dầu mỏ, có đầy đủ những tính chất lý hóa phù hợp cho động cơ Diesel mà không cần phải áp dụng những quá trình biến đổi hóa học phức tạp.

Động cơ Diesel: được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như dùng làm động cơ cho ô tô vận tải, đầu máy xe lửa, tàu thủy, máy nông nghiệp…

Hiện nay, Petrolimex đang kinh doanh 02 loại Diesel (Diesel 0,05S và Diesel 0,25S) là loại nhiên liệu phù hợp với các loại động cơ Diesel.

Nội dung của bộ TCCS Petrolimex trên được công bố chi tiết trên trang web của Tập đoàn tại địa chỉ http://www.petrolimex.com.vn/TN/Tu_lieu/Tieu_chuan_co_so_ve_Nhien_lieu_Diezen/Default.aspx