Petrolimex Quảng Ngãi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho CBCNV-NLĐ Công ty

 02:29 CH @ Thứ Tư - 30 Tháng Sáu, 2021
Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Quảng Ngãi (Petrolimex Quảng Ngãi/Công ty) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, có nhiệm vụ cung ứng xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh; phục vụ các nhu cầu thiết yếu của địa phương và có nhiệm vụ dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai, bão lụt và đảm bảo an ninh quốc phòng. Cán bộ công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ) Công ty hàng ngày phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, nhân dân vì vậy nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao.
Triển khai thực hiện văn bản số 698/PLX-HĐQT ngày 08/6/2021 của Tập đoàn về việc đóng góp Quỹ vắc xin phòng Covid-19 và tiêm vắc xin phòng Covid-19. Công ty đã làm việc với cơ quan chính quyền địa phương để ủng hộ 900 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và đề nghị được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho CBCNV-NLĐ Công ty.
Từ ngày 17-26.6.2021 cơ quan y tế địa phương đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 250 CBCNV-NLĐ Công ty, chiếm tỷ lệ 80% tổng số CBCNV-NLĐ hiện có tại Công ty.
Một số hình ảnh tiêm vắc xin phòng Covid-19:
CBCNV-NLĐ Petrolimex Quảng Ngãi chờ khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19
Cán bộ y tế khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19
Cán bộ y tế đang tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho CBCNV-NLĐ Petrolimex Quảng Ngãi

Nguồn:  Ban biên tập Website
Petrolimex Quảng Ngãi